Pyon's Diary


CAPITVLVM SEXTVM

PENSVM A

 • Iūlius ab oppidō Tūsculō ad vīllam suum it.
 • Vīlla eius prope Tūsculum est.
 • Iūlius in lectīcā est inter Ursum et Dāvum.
 • Dominus ā servīs portātur.
 • Ursus et Dāvus nōn saccōs portant, saccī ā Syrō et Lēandrō portantur.
 • Saccus quem Lēander portat nōn tam parvus est quam saccus quī ā Syrō portātur.
 • Mēdus nōn est apud dominum, nam servus malus dominum timet.
 • Dominus ā servō malō timētur.
 • Dominus servum malum vocat neque ab eō audītur.
 • Servus malus ā dominō vocātur neque eum audit.
 • Quō it Mēdus?
 • Rōmam it.
 • Unde venit?
 • Mēdus Tūsculō venit.
 • Ante Mēdum est Rōma, Tūsculum post eum est.
 • Cornēlius nōn Tūsculō Rōmam, sed Rōmā Tūsculum it. nam is Tūsculī habitat.
 • Cornēlius nōn ambulat, sed equō vehitur.
 • Lȳdia, amīca Mēdī, Rōmae habitat.
 • Iam Mēdus Rōmae apud Lȳdiam.
 • Mēdus amīcam suam salūtat et ab amīcā suā salūtātur, nam Lȳdia Mēdum amat et ab eō amātur.

PENSVM B

 • Ōstia nōn procul ā Rōmā, sed prope Rōmam est.
 • Unde venit Iūlius?
 • Tūsculō venit et ad vīllam it.
 • Duo servī eum vehunt.
 • Syrus et Lēander, quī cum lectīcam ambulant, duōs saccōs portant.
 • Saccus Syrī nōn tam magnus est quam saccus quī ā Lēandrō portātur; itaque Syrus nōn tam fessus est quam Lēander.
 • Mēdus apud dominum nōn est, nam Mēdus dominum īrātum timet.
 • Mēdus servus malus est; itaque Mēdus et Iūlius nōn amīcī, sed inimīcī sunt.
 • Via Latīna, quae est inter Rōmam et Capuam, nōn tam longus est quam via Appia.
 • Quō ambulat Mēdus?
 • Is Rōmam ambulat, Lȳdia amīca eius Rōmae habitat.
 • Corēlius autem Rōmā Tūsculum it.
 • Tūsculum est ante eum, post eum est Rōma.
 • Cornēlius equō vehitur, is nōn ambulat.
 • Iūlius et Cornēlius ad vīllās suās eunt.

PENSVM C

 • Ambulatne Iūlius?
  • Nōn ambulat.
 • Quī Iūlium portant?
  • Syrus et Lēander Iūlium portant.
 • Quid portant Syrus et Lēander?
  • Syrus et Lēander lectīcam portant.
 • Unde venit Iūlius et quō it?
  • Iūlius ab Rōmā venit et ad Tūsculum it.
 • Quō it Mēdus?
  • Mēdus ad Rōmam it.
 • Etiamne Cornēlius Tūsculō Rōmam it?
  • Cornēlius Tūsculō Rōmam nōn it.
 • Ubi habitat Cornēlius?
  • Tūsculō habitat.
 • Cūr Mēdus laetus est?
  • Mēdus laetus est, quia Mēdus Rōmam vocātur ab amīcā suā.
 • Quae est Lȳdia?
  • Lȳdia Mēdī amīca est.
 • Quid habet Mēdus in sacculō suō?
  • Is pecūnia in sacculō suō habet.
 • Suntne amīcī Iūlius et Mēdus?
  • Iūlius et Mēdus amīcī nōn sunt.
 • Num portat verbum passīvum est?
  • portat verbum passīvum nōn est.

GRAMMATICA

 • … autem = sed …
  • Dāvus autem = sed Dāvus
comments powered by Disqus