Pyon's Diary


CAPITVLVM QUARTVM

PENSVM A

 • Mēdus adest.
 • Dāvus abest.
 • Iūlius imperat: “Vocā Dāvum, Mēde!”
 • Mēdus Dāvum vocat: “Dāve! Venī!”
 • Dāvus venit nequo Iūlium videt.
 • Mēdus: “Salūtā dominum!”
 • Dāvus dominum salūtat: “Salvē, domine! Quid est?”
 • Dominus: “ Tace, serve! Nummī meī ubi sunt?”
 • Servus tacet nequo respondet.
 • Iūlius: “Respondē!”
 • Dāvus: “InterrogāMēdum!”
 • Iūlius Mēdum interrogat: “Ubi est prcūnia mea, Mēde?”
 • Mēdus: “Dāvus pecūniam tuam habet.”
 • Iūlius: “ Pōne sacculum tuum in mēnsā, Dāve!”
 • Dāvus pāret: sacculum suum in mēnsā pōnit.
 • Dāvus: “Vidē, domine: sacculus meus vacuus est.”
 • Iūlius: “Sūme sacculum tuum et discēde, bone serve!”
 • Dāvus sacculum suum sūmit et discēdit.

PENSVM B

 • In sacculō Iūliī pecōnia est.
 • Iūlius pecūniam numerat: “Ūnus, duo, trēs, quattuor, quīnque, sex, septem, octō, novem, decem”
 • In sacculō nōn centum, sed tantum decem nummī sunt.
 • Dāvus dominum salūtat: “Salvē, domine!”
 • Iūlius imperat: “Pōne sacculum tuum in mēnsā!”
 • Dāvus sacculum suum in mēnsā ponit.
 • Sacculus Dāvī vacuus est, in sacculō eō nūlla pecūnia est.
 • Dāvus sacculum suum sūmit et discēdit.
 • Iūlius: “Mēde! Venī!”
 • Mēdus nōn venit, quia is pecūniam Iūliī habet.
 • Iūlius baculum, quod in mēnsā est, sūmit et discēdit.
 • Dominus imperat, bonus servus pāret.

PENSVM C

 • Quot nummī est in sacculō Iūliī?
  • decem nummī in sacculō Iūliī est.
 • Adestne Dāvus in scaenā prīmā?
  • Dāvus in scaenā prīmā nōn adest.
 • Quis Dāvum vocat?
  • Mēdus Dāvum vocat.
 • Suntne nummī Iūliī in sacculō Dāvī?
  • Nummī Iūliī in sacculō Dāvī nōn est.
 • Quid Iūlius pōnit in sacculō Dāvī?
  • Ūnus nummum Iūlius pōnit in sacculō Dāvī.
 • Quot nummī iam in sacculō Iūliī sunt?
  • Novem nummī in sacculō Iūliī sunt.
 • Estne vacuus sacculus Mēdī?
  • Sacculus Mēdī vacuus nōn est.
 • Cūr Mēdus discēdit?
  • Mēdus discēdit, quia Mēdus pecūnia Iūliī habet.
 • Quem Iūlius vocat?
  • Mēdum Iūlius vocat.
 • Cūr Mēdus Iūlium nōn audit?
  • Mēdus Iūlium nōn audit, quia is abest.

GRAMMATICA

 • ecce sacculus = vidē: hīc est sacculus.
comments powered by Disqus